Kinder- en jongerentrainingen voor meer veerkracht en zelf-vertrouwen.
(Halve) dagen met fijne activiteiten en iets leren.
Over hun talenten.
Bouwen aan een positief zelfbeeld. Omdenken.
Creatiever oplossingen bedenken voor moeilijke situaties.
Als ouder je kind en jongere ondersteunen en samen een positief traject doorlopen.