Coaching Jongeren 13 tot 16 jaar | Talent & Nest

 

Talent&nest geeft ‘Be more Me’-trainingen in kleine groepjes voor meer veerkracht en vertrouwen bij jongeren van 12 jaar tem 15 jaar.
Talent&nest verzorgt ook graag individuele coaching van jongeren van 12 jaar tot 18 jaar en hun nest.

Goed in je vel?

Zit je in een heuse zoektocht? Verloopt de communicatie moeilijk en heftig en zou je het anders willen? Willen jullie allen gezien worden in wie je bent en beter afstemmen? Voelt je je niet goed in je vel, op school, thuis of in de groep waarvan je deel uitmaakt? Zou je graag meer zelfvertrouwen hebben, als jongere maar ook als ouder? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Pubers zijn op zoeken naar zichzelf, ze hebben zich los te maken van hun ouders en hun eigen identiteit vorm te geven. Ze kunnen worstelen met hun zelfbeeld en hun lijf, met relaties, met vader en moeder en andere referentiepersonen. Peer groups worden steeds belangrijker, maar ook daar is het niet eenvoudig om jezelf te vinden en te blijven. Met sociale media is de wereld van de jongeren ingewikkelder geworden en vol virtuele risico’s waar je maar beter stevig voor in je schoenen staat.

‘Be more Me’ is een krachtige jongerentraining

Als jongere én als ouder is het waardevol om in een ‘Be more Me’ training zicht te krijgen op wie je echt bent, wat je talenten zijn, hoe je die in deze fase van de ontwikkeling verder kan ontdekken en gebruiken. Talenten situeren zich op identiteitsniveau, gaan over wie je echt bent. We kijken hierbij voorbij gedrag. Het is onze missie om de jongere te laten ontdekken ‘Ik ben ik, en dat is ok!’.

Hoe pakken we het aan?

We zorgen dat jongeren beter in hun vel komen te zitten. We geven hen inzichten over wat het betekent om puber te zijn. Omwille van de fenomenale fysische en psychologische sprong die ze maken, is het niet vreemd dat pubers zich in deze periode soms ontwricht voelen, in de war. Jongeren leren in deze training op een ongedwongen manier hun eigen kracht(en) (h)erkennen. En ouders spelen hier in een heel belangrijke rol. Want ook al worden peer groups belangrijker, als ouder(s) en nest heb je nog steeds een heel belangrijke ondersteunende taak.

Talent&nest beoogt dus een veranderingsproces bij de jongeren en de hun nest. Er zijn natuurlijk meer belangrijke volwassenen in de omgeving van de jongere. Denk maar aan grootouders, leerkrachten, trainers, buren,… Ook zij zijn welkom op de 2e en 3e ouder/kringavond. Zo kunnen zij ook helpen om de jongere te ondersteunen. Dat helpt enorm!

Over ‘Be more Me’

Vanuit de ervaring met Blij met mij en vooral vanuit de principes van positieve psychologie, talentgericht denken en handelen en waarderend onderzoeken is een specifieke training uitgewerkt voor de jongeren van 12 tem 15 jaar. Dat is de ‘Be more Me’- training. Bij Talent&nest kunnen we ook mooie ervaring voorleggen in het werken met jongeren van de middelbare school leeftijd.

In de ‘Be more Me’ training werken we naar meer veerkracht en vertrouwen bij de jongeren en hun ouders.

Praktisch ‘Be more Me’ – jongerencoaching

  • In april 2018 starten we de volgende Be More Me training voor jongeren op! De precieze data zijn:

jongerenbijeenkomsten: zo 15/4/18, wo 25/4, zo 6/5, za 12/5 en zo 3/6 > telkens van 15u tot 18u, incl. knabbel en drankje.

ouderbijeenkomsten: za 14/4/18, zo 6/5 en zo 3/6 >18u tot 20u30

  • Individuele coaching kan je op elk moment opstarten. We onderzoeken samen waar de focus ligt: positieve begeleiding bij faalangst, studiekeuze, ontwikkelen van zelfvertrouwen en veerkracht, omgaan met pesten (gepest worden, pesten), scheiding en verlies. Neem contact op met Joke voor een eerste afspraak: joke@talentennest.be of 0471 581903.

Tarieven:

  • een ‘Be more Me’- training kost €500 per jongere, incl. BTW.*

*Inbegrepen: 5 jongerenbijeenkomsten & 3 ouderavonden, een intakegesprek & een tussentijds gesprek, materiaal en BTW.
*Als je dit uitrekent kom je op €21,27/ uur voor zeer deskundige begeleiding van je kind en gezin door professionele en ervaren trainers!

  • Individuele coaching wordt gefactureerd aan €50/ uur excl. BTW. We werken volgens de noden én mogelijkheden van de jongeren en de ouders. Soms is dat in een sessie van een uur, vaak is dat in een sessie die iets langer duurt. Talent&nest houdt de werkelijk gepresteerde uren bij en factureert ook op die wijze, bij voorkeur aan het einde van de maand.

 

Inschrijven Be More Me   

Praktisch individuele coaching

  • Je kan ook kiezen voor individueel coachingstraject. Dat kan je op elk moment opstarten. In onderling overleg worden de jongerenmomenten en de oudermomenten vastgelegd.
  • Er is geen vaste coachingsdag voor individuele coaching. We kunnen samen zien welk ogenblik best past in ieders agenda.
  • De ervaring leert dat we best starten met een gesprek om elkaar te leren kennen. Bedoeling is om de coachingsvraag heel goed scherp te stellen. In eerste instantie lijkt het nl. misschien zuiver te gaan om een concrete situatie, vb. school attitude of studiekeuze. Bij Talent&nest werken we altijd voorbij het gedrag. Kijken we ook achter het gedrag. Daarna gaan we verder met de jongere. We zien de ouders tussentijds ook in een gesprek apart. We gaan verder met de jongere en ronden samen af, zodat de ouder(s) maximaal betrokken blijven, zonder het vertrouwen te schenden. Er is steeds mogelijkheid en openheid om als ouder(s) ook een eigen talententraject te gaan om jezelf als ouder (apart) ‘on track’ te krijgen. Voorbeeldgedrag ten top, wat zeker door pubers geapprecieerd wordt!
  • Bij een individueel traject is het tarief momenteel vastgelegd op €50/u, excl. BTW. Om facturatie gemakkelijker te maken, bundelen we graag de sessies in 1 factuur.
  • Interesse? Maak je interesse kenbaar via joke@talentennest.be.

Ik wil een individueel traject