Blij Met Mij! - Naschoolse Opvang | Talent & Nest

Blij met mij is een krachtige training voor kinderen van de lagere school (7-12 jaar).
Op de pagina van kindertraining kan je heel wat meer lezen over de Blij met mij training.

Naschoolse opvang

Nu hadden we al in het voorjaar van 2016 het idee dat het wel fijn zou zijn om deze Blij met mij training, die meestal doorgaat op woensdagnamiddag of in het weekend, ook te kunnen geven ‘in school’: t.t.z.. op school, in de naschoolse opvang.

Ouders blijven diegenen die inschrijven (en betalen) voor de training, maar qua verplaatsing en praktische regelingen zou het een meerwaarde kunnen bieden om de training op een school te kunnen aanbieden. Als de school hiervoor openstaat en een vast lokaal kan laten gebruiken.

 

Heb je interesse als school, als naschools opvanginitiatief, of als ouder, spreek gerust Joke aan. Dan kunnen we kijken welke mogelijkheden er zijn. Graag een mailtje naar joke@talentennest.be.

Concreet voorbeeld?

  • School XYZ heeft een klasgroep die echt gebaat zou zijn met Blij met mij. Er is een aanspreekpersoon op school die wel betrokken is en mee een gezellig plekje wil voorzien in een vast lokaal. De school maakt bekend aan de ouders dat er een kindertraining is die werkt aan veerkracht, zelfvertrouwen en ontwikkeling van hun kind. Van zodra er 5 inschrijvingen zijn, gaat de training door op school. We spreken samen een vaste dag af (bv. dinsdag) en starten de training op zoals ze steeds doorgaat: met een ouderavond, 5 kinderbijeenkomsten tweewekelijks op dinsdag en nog 2 ouderavonden met de ruimere kring waaronder ook grootouders, meters, peters, leerkrachten, zorgjuf, … de kring rond de deelnemende kinderen.
  • Oudervereniging M ziet de meerwaarde van Blij met mij trainingen en wil kijken of dit binnen de school kan georganiseerd worden. Talent & Nest geeft een info avond op school. De ouders zorgen voor de mogelijkheden voor opstart in samenspraak met de school en Talent & Nest. Veel positieve vibes en geloof en we gaan van start. Heel fijn!

Contacteer Talent & Nest voor een Blij met mij- training op school: 0471.58.19.03 of joke@talentennest.be.