Workshops in de Klas | Talent & Nest

Welkom leerkracht, zorgjuf, directie, pedagogische begeleiders en ouders!

Talent & Nest biedt talentgerichte workshops aan in de klas. We vertrekken vanuit de basis filosofie die in alle activiteiten van Talent & Nest terug te vinden is.

Basispijlers werking?

  • We vertrekken vanuit de positieve psychologie & talentgericht denken, kijken, werken, voelen.
  • Kinderen kunnen al veel maar het lukt nog beter als ze ondersteund worden door hun nest, hun kring: mensen in hun nabije, dagelijkse omgeving die hen kennen en willen helpen. Ook volwassenen kunnen al veel en ook bij hen lukt het nog beter om te doen wat aansluit bij hun talenten als ze ondersteund worden door hun kring. Bij Talent & Nest ondersteunen we ook, als een extra lid van de kring rond de kinderen en de leerkracht.
  • We werken met ons hoofd, ons hart en onze handen en lijf. De holistische kijk op onze persoon is belangrijk in vele kleine aspecten van ons leven en werk. Bij Talent & Nest willen we graag taal geven met ons hoofd, hart en lichaam.
  • Gevoelens mogen er zijn. Gevoel gaat voorop. Gevoelens leren benoemen en wat bijleren over gevoelens is absoluut nodig in ons mooie Vlaanderen.
  • We kijken verder dan gedrag. Overtuigingen diep van binnen spelen elke dag in de klas, zowel bij de kinderen als bij leerkrachten. Hoe kijken kinderen al naar zichzelf? Hoe kijkt de leerkracht naar zichzelf? Hoe kijkt de leerkracht naar elk kind? Bij Talent & Nest werken we heel graag rond zelfbeeld en identiteit, rond normen en waarden. Op een fijne, leuke en zorgzame manier. Els Pronk, de oprichter van Blij met mij, heeft een heel duidelijk en mooi filmpje gemaakt over hoe we achter het gedrag van kinderen kunnen kijken.

 

Wat?

Bij de workshops in de klas komen we (vanzelfsprekend 🙂 ) IN de klas. We spelen, praten, lezen voor, laten de kinderen en leerkrachten werken, denken, voelen en we geven een start voor het werken aan sociaal-emotioneel leren!
> We werken rond de talenten van elk kind en de leerkracht
> We werken rond de talenten die de hele klas samen heeft. We bundelen in een duurzaam voorwerp om verder te gebruiken, met deze klas.

Op dit moment kunnen we een workshop van een halve dag of een volledige dag geven in de klassen van de lagere school. We komen graag langs op school om te kijken wat we samen kunnen bieden en uitwerken.

Wat een fijne voormiddag hadden we met Talent & Nest in de klas! Een ideale aanzet om verder mee te werken rond sociaal-emotioneel leren. Ik kan me voorstellen dat dit bijdraagt tot het vormen van een betere klasgroep. Ook gewoon heel leuk!

-Juf Leen-

 

Wanneer en waar en hoe?

  • Tarieven: werken op maat is onze kracht. Bel of mail Joke voor een afspraak en offerte: 0471.58.19.03 of joke@talentennest.be. Als auteur van twee kinderboeken binnen de thema’s van Talent & Nest heeft Joke ook extra materiaal. Een lezing en workshop rond talenten past perfect binnen deze aanpak.
  • Dagen voor workshops: in principe is elke schooldag een mogelijke dag voor een workshop. Voor een halve dag verkiezen we een voormiddag. In methodescholen sluiten we graag aan bij ateliers of projectwerking!
  • Werkgebied: Talent & Nest is lokaal verankerd in Gent. ‘De Vlaanders’, Oost- en West- Vlaanderen is dan ook ons werkgebied. Vanuit het netwerk van Blij met mij helpen we je ook graag verder in andere provincies en in Nederland!

 

Nog meer dan een workshop in de klas?

Uiteraard is het nog beter of idealer om tegelijk met de leerkrachten en het team te werken rond groeidenken, rond talenten, rond leerprocessen, ontwikkeling van zelfbeeld, rond gevoelens! Kijk eens verder in ons aanbod voor een breder uitgewerkte aanpak, met een pedagogische studiedag, een lezing voor ouders, een Blij met mij traject in de naschoolse opvang. Hoewel de middelen bij scholen steeds beperkt zijn, zien we heel wat mogelijkheden!

Geef een seintje aan Joke: 0471.58.19.03 of joke@talentennest.be.

Vanuit het Blij met mij!-netwerk staan ook initiatieven op stapel om de workshops in een traject uit te werken vanaf de kleuterschool tot het einde van het lager, met een talentgerichte keuze voor middelbaar onderwijs dat zo goed mogelijk aansluit bij wie kinderen echt zijn, als persoon, breder dan hun cognitieve mogelijkheden en kijkend vanuit talent. Scholen kunnen kiezen om hun missie en visie vanuit talent te laten vertrekken en twee leerkrachten te laten vormen tot talentenbouwers. Een prachtig en krachtig initiatief vanuit ons netwerk. Wij geloven erin!