Missie en Visie

Zoveel kinderen, jongeren en volwassenen zijn de draad kwijt en ondervinden stress, weten met hun gevoelens geen weg. Te veel jongeren en volwassenen lijden onder depressie, overprikkeling, faalangst, prestatiedruk. Veel dieperliggende gevoelens van succes én falen en niet thuiskomen, worden mooi weggemoffeld onder mooie ‘alles goed’- communicatie. De cijfers van automutilatie, gebruik antidepressiva, zelfdoding en burn-out swingen de pan uit.

Positieve Ondersteuning

Wij geloven in de noodzaak en de meerwaarde van persoonlijke groei over alle generaties en bieden positieve ondersteuning. Training en coaching, geen therapie. We gaan vanuit oplossingsgericht denken op zoek naar wat wél werkt, welke talenten kinderen en volwassenen hebben om meer veerkracht op te bouwen en anders te leren omgaan met wat moeilijk gaat of moeilijk is.

Duurzame sociaal-emotionele groei

Talent&nest gaat voor brede en duurzame sociaal-emotionele groei en ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Op een onderbouwde manier met wetenschappelijke basis en met veel buikgevoel en levenservaring van de verschillende deskundigen. Op een wijze manier jezelf beter leren kennen, op een andere manier je goed voelen in je vel.

Als (plus)ouder, grootouder of professional kinderen op een positieve manier opvoeden. Of als wensouder zelf groeien en belemmerende overtuigingen omvormen om later je kinderen positief op te voeden.

Weten wie je bent, met je talenten op identiteitsniveau

  • Wat wil ik nu in mijn leven?
  • Wat heb ik en anderen nodig en van wie?
  • Gevoelens leren kennen, onderscheiden, benoemen
  • Gevoelens hanteren voor een gezonde hygiëne van het gevoel

 

Met training in kleine groepen.
Met respect en zorgvuldigheid.
Met warmte en mildheid.
En ook met fun. Veel fun in de activiteiten en in de vibes. Omdat positieve emoties ons laten dansen als een kind.