Be More Me training voor meer vertrouwen en veerkracht

Delen:
Facebook
WhatsApp
jongerentraining-12-15-jaar

Wat is Be More Me?

Be more me! is een krachtige training voor jongeren van 12-15 jaar. Een jongeren training die het zelfvertrouwen versterkt door de talenten van de jongeren centraal te stellen. Wat willen we met Be more me! bereiken? Kijken achter het gedrag van de jongere. Elke jongere heeft talenten, krachten en ontwikkelingspotentieel. Niet elke jongere herkent en erkent die bij zichzelf. Het is onze missie om de jongere te leren ontdekken: ‘Ik ben ik, en dat is ok!’

Hoe pakken we het aan?

Met de kindertraining ‘Be more me!’ zorgen we dat jongeren beter in hun vel komen te zitten. We geven hen inzichten over wat het betekent om puber te zijn. Dit alles heeft fysische gevolgen, maar eveneens psychologische. Het is dus niet zo abnormaal dat jongeren zich in deze periode soms ontwricht voelen, in de war. Jongeren leren in deze training op een ongedwongen manier hun eigen talenten en krachten (h)erkennen. Ouders spelen een belangrijke rol bij het zelfbeeld van jongeren. Daarom betrekken we de ouders nadrukkelijk. Maar voor hen is het ook niet altijd duidelijk welke rol ze nu precies moeten/kunnen opnemen tov hun puber. Daarom geven we hen ook inzichten, over hun puber en ook over henzelf als moderne ouder in een moderne en risicovolle maatschappij. Zij krijgen handvatten om op een andere manier naar hun kind te kijken en om het kind te kunnen ondersteunen bij het zien en ontwikkelen van de eigen kracht. ‘Be more me!’ is een veranderingsproces op maat voor ouders èn jongeren. Vanuit een positieve insteek ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en nieuwe dynamieken bij de jongere zelf, maar ook in relatie tot anderen. Hoe we samen optrekken met de ouders aan het eind van elke bijeenkomst is een moment met de ouders en jongeren samen. Ouders kunnen dan ervaren wat we gedaan hebben en hoe ze dat samen met hun jongere de komende week thuis kunnen voortzetten. Er zijn drie ouderavonden, waarin het vooral gaat over hoe ouders hun kind kunnen steunen. De laatste avond is bedoeld om te weten hoe de ouders de effecten van de training vast kunnen houden in het gezin. Natuurlijk zijn er nog meer belangrijke volwassenen in het leven van een kind. Denk aan grootouders, leerkrachten,trainers, buren, nonkels en tantes. Ook zij zijn van harte welkom op de kringavonden zoals we dat heten (de 2e en 3e ouder/kringavond) en aan het eind van elke bijeenkomst. Zo kunnen ouders en andere ‘helpers’ een kring vormen om de jongeren heen. En dat helpt enorm!

Data:

Jongerenbijeenkomsten: vrijdagavond of zaterdag latere namiddag Ouder/kringbijeenkomsten: donderdagavond, zaterdagavond en maandagavond